متقاضیان باید در اواسط دوران حرفه ای ، در سطح دستیار دیرهنگام استادیار اولیه یا در سطح معادل غیر دانشگاهی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سوابق ثابت از انتشار و بودجه تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشند. متقاضیان نباید بیش از 15 سال سن داشته باشند تا بالاترین مدرک را کسب کنند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.