۱۰/۲۷: CBS Prime News Time


۱۰/۲۷: CBS News Prime Time – CBS News

اخبار CBS را تماشا کنید


جان دیکرسون گزارش می دهد که علیرغم گزارش قوی تولید ناخالص داخلی، تهدیدات علیه کارگران و تجمعات پیش از روز انتخابات، و برنامه های بالقوه کره شمالی برای آزمایش یک سلاح هسته ای تاکتیکی، نگرانی های اقتصادی همچنان وجود دارد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.