عضو آوریل از Jenkins of a Louddown اجتناب کنید


TFE مایل است به عضو ماه آوریل ما ، از جنکینز یک صدای بلند ، تبریک بگوید. Skip یک عضو واقعی OL است که قبل از باز شدن TFE به آن می پیوندد. او گفت که اولین بازدید خود از TFE در یک حرکت سخت در اطراف ساختمان با جیسون کانگرلو ، معاون توسعه تجارت ما بود. اسکیپ سفر تناسب اندام خود را با پدرش در دهه 1970 آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها هماهنگ شود …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید