سگی که با ببرها زندگی می کند نوارهای خود را به دست می آورد
یک سگ در قفس ببر وجود دارد! خوشبختانه ، این زن نترس گلدن رتریور در باغ وحش در یانتا ، چین ، به پرورش پنج گربه بزرگ کمک کرد. ببرها اکنون با گربه ها مانند مادرشان رفتار می کنند و وقتی پارس می کنند ناراحت می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید