Extra Life میزبان کنفرانس بازی برای جمع آوری بودجه برای بیمارستان کودکان لوری است


شیکاگو (CBS) – بازی برای یک هدف نجیب!

خیریه محلی Extra Life میزبان یک کنفرانس بازی برای جمع آوری کمک های مالی برای بیمارستان کودکان لوری است.

این بودجه برای درمان های حیاتی، خدمات مراقبت های بهداشتی، تجهیزات پزشکی و موارد دیگر استفاده خواهد شد.

از مهمانان در هر سنی دعوت کنید تا بازی کنند و با بازیکنان دیگر ارتباط برقرار کنند.

این رویداد در Revel Motor Row در نزدیکی خیابان میشیگان در خیابان ۲۴ از ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر برگزار می شود.

بلیط ۵۰ دلار.