Extra Extra: ضایعات تحریک آمیز ناشی از بازپرداخت برای خریدهای آنلایناز آنجا که AT&T یک رسانه اطلاعاتی غلط محافظه کارانه OAN ایجاد کرده است ، پیوندهای نهایی امروز را بررسی کنید: Vandavision Spinoff ، Dave Chapel Backlash ، Cat Power Covers ، Coffee Bar Pets و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید