تاریخ مسیحی – Ketogenic.com

تاریخ مسیحی - Ketogenic.com

سفر کتو ما در سال 2018 پس از سالها تلاش ناموفق با داروهای مدرن آغاز شد. من مادر پنج فرزند افتخار هستم. قدیمی ترین مسیحی من 14 ساله است و اوتیسم و ​​صرع دارد. با تشخیص مضاعف او ، همیشه برای ایجاد تعادل بین افرادی که “اولویت” را رعایت کرده اند ، تلاش شده است. … ادامه