قدرت تعدیل کننده ها را آزاد کنید

قدرت تعدیل کننده ها را آزاد کنید

مسیر حماسه موریسردبیر ارشد به عنوان ورزشکاران ، همه ما اهمیت سازگاری با اضافه بار پیشرونده ای را که بدن ما برای تقویت و تقویت ماهیچه ها اعمال می کند ، می دانیم. ما اغلب تمام سیستم هایی را که بدن ما طی جلسات آموزشی دقیق در طول سال از آن عبور می کند ، … ادامه

مراقبت های بهداشتی زنده

مراقبت های بهداشتی زنده

چاقی بین مردان و زنان متفاوت است چربی بدن بر مردان و زنان متفاوت تأثیر می گذارد. تجمع چربی شکمی ترکیبی از تجمع چربی گلوتوفمورال است ، به ویژه در زنان. (عکس: نماینده / پیکسبی) بمبئی: در سطح جهانی ، چاقی در زنان بیشتر از مردان شایع است. زمان آن رسیده است که کلمه “چاقی” … ادامه