ساده ترین راه برای مدیریت پول

من به تازگی با شگفت انگیزترین ابزار مالی روبرو شده ام. ای کاش این موضوع را زودتر می آموختم. تنها حدود چهار ماه و نیم گذشته است ، اما من هرگز احساس نمی کردم که اینقدر تحت کنترل و در عین حال آنقدر آزاد هستم که صحبت از میزان پول من و اینکه چقدر می … ادامه