آیا در دام “توهم خوشحال” افتاده اید؟

این اواخر اصلا احساس خوشبختی نمی کردم. وقتی به زندگی خود نگاه می کنم ، نمی فهمم چرا. من یک خانواده زیبا دارم ، سلامتی دارم ، یک شغل دائمی که دوست دارم ، دوستانی که آنها را دوست دارم و به قلب من بسیار نزدیک هستند … پس چرا ناراحتم؟ چرا احساس می کنم … ادامه