آیا بعد از جراحی مصنوعی (بزرگ کردن سینه) تقارن صد درصدی در سینه ها وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | شراکت

اندازه و شکل دو طرف سینه در زنان یکسان نیست و هیچ جراحی نمی تواند تقارن کاملی در این زمینه ایجاد کند. جراح باید به بیمار توضیح دهد که قرار دادن یک برش بزرگ در یک ناحیه کوچک شبیه یک برش بزرگ نیست ، زیرا قسمت کوچک همیشه پوست کمتری دارد و تلاش برای قرار … ادامه