یک گرگ در مینه سوتا به دنبال خرس مشاهده شد – WCCO – اخبار


مینهتونکا، مینه سوتا (WCCO) – یک صاحب خانه در Minnetonka اخیراً یک پیشنهاد منحصر به فرد از یک دوربین در فضای باز دریافت کرده است.

این ویدئو که در شب گرفته شده است، یک خرس را در حال قدم زدن در مقابل اسکله دریاچه گلن نشان می دهد. سپس گرگ در قاب خرس را دنبال می کند. هر دو نسبتا آهسته راه می روند.

خرس از راست به چپ و به دنبال آن کایوت راه می‌رود. (اعتبار: یک بیننده منتشر شده)

اگر عکس یا ویدیویی دارید که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، به اینجا بروید.