یک مرد ۲۱ ساله شبانه در ریج وود، کوئینز – المارت به ضرب گلوله کشته شد


نیویورک – پلیس می گوید یک مرد ۲۱ ساله شبانه در کوئینز از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

این اتفاق در حالی رخ داد که شاهدان آن را به عنوان یک استودیوی ضبط در ریج‌وود توصیف کردند.

در ساعت ۱ بامداد، امدادگران به ساختمانی در خیابان ویکوف در خیابان سامرفیلد فراخوانده شدند.

مرگ مقتول در محل اعلام شد.

دلیل تیراندازی مشخص نبود.

از هر کسی که اطلاعاتی دارد درخواست می شود با خط تلفن وضعیت جرم و جنایت NYPD تماس بگیرد۱-۸۰۰-۵۷۷-TIPS (8477)یا برای اسپانیایی،۱-۸۸۸-۵۷-TRACK (74782). شما همچنین می توانید یک نکته را از طریق وب سایت آنها یا از طریق پیامک در توییتر ارسال کنید.جاسازی توییت. تمام تماس ها محرمانه نگه داشته می شوند.