کمی تسکین در افق وجود دارد زیرا این هفته هنوز سه رقمی است


تسکین کمی در افق وجود دارد زیرا این هفته هنوز ارقام سه گانه وجود دارد – CBS DFW

اخبار CBS را بررسی کنید


با افزایش دمای بیش از ۱۰۰ درجه در شمال تگزاس در این هفته، تسکین کمی وجود دارد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.