کارمند شهر Barnstable قادر به دسترسی به برگه های رأی گیری در صندوق نبود و همین امر باعث تاخیر در شروع روز انتخابات شد.


بارن استابل – روز انتخابات در Barnstable دیرتر از حد انتظار در روز سه‌شنبه آغاز شد، زیرا یک کارمند شهر نتوانست خزانه‌ای را که در آن برگه‌های رای نگهداری می‌شود باز کند.

وزیر امور خارجه به بخش انتخابات وزارت امور خارجه اطلاع داد که آنها به برگه های رای برای ارسال به صندوق های رای دسترسی ندارند.

قرار بود رای گیری ساعت ۷ صبح باز شود اما تا ساعت ۱۱ صبح پس از چاپ رسمی برگه های رای اضطراری باز نشد.

ویلیام گالوین، نماینده ایالت ماساچوست، گفت که از دادگاه درخواست خواهد کرد تا انتخابات بارن استیبل بعد از ساعت ۸ بعد از ظهر باز بماند.

گالوین گفت، خبر خوب این است که بیش از ۴۰۰۰ نفر در بارن استیبل رای دادند.

گالوین گفت: ما در مورد این موضوع بسیار نگران هستیم.