پیش بینی آب و هوا برای صبح دوشنبه CBS2 در ۶/۲۰ – ALMART


هوا امشب صاف و آرام خواهد بود.

md-tonight-lows.png

CBS2

یک شب سرد دیگر روی پله ها با دهه ۵۰ و حتی برخی از اواسط دهه ۴۰ در شمال و غرب.

jl-juneteenth-1.png

CBS2

دوشنبه با آفتاب زیاد، باد کمتر و حداکثر ۷۹ روز بهتر از امروز به نظر می رسد.

fa-7dayforecast-Interactive.png

CBS2

دوشنبه شب ابری و احتمالا تا اواخر وقت بارندگی خواهد بود. حداقل مقدار ما ۶۳ خواهد بود.