پلیس و آتش نشانان در حال بررسی آتش سوزی در اداره پست مورتون گروو هستند


مورتون گرو، ایلینوی (CBS) – پلیس مورتون گروو و ادارات آتش نشانی در حال بررسی آتش سوزی صبح یکشنبه در یک اداره پست به عنوان آتش سوزی هستند.

خدمه به اداره پست در خیابان Waukegan 9114 پاسخ دادند. حدود ساعت ۳:۲۰ صبح در مورد آتش سوزی در پشت ساختمان.

آتش نشانان به محض رسیدن توانستند آتش را خاموش کنند. به تعدادی خودرو و اموال خسارت وارد شد.

مقامات گفتند که به نظر می رسد آتش سوزی عمدی بوده است.

اداره پلیس مورتون گروو از اداره آتش نشانی، خدمات بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS)، اداره الکل، تنباکو و سلاح گرم (ATF) و دفتر آتش نشانی ایلینوی پشتیبانی می کند.

هر کسی که ممکن است شاهد این حادثه باشد، تشویق می شود با خدمات بازرسی پستی ایالات متحده به شماره ۸۷۷-۸۷۶-۲۴۵۵ تماس بگیرد.