پلیس می گوید در نیویورک یک پسر 14 ساله به اتوبوس شلیک کرد


یک پسر 14 ساله صبح روز پنجشنبه در اتوبوس شهری در هارلم کشته شد.

پلیس می گوید که یک نوجوان درست قبل از ساعت 10 صبح هنگام سوار شدن یا پیاده شدن از اتوبوس M1 در خیابان 139 شرقی و خیابان پنجم به سرش اصابت گلوله کرد.

وی به بیمارستان هارلم منتقل شد و انتظار می رود در آنجا بهبود یابد.

به گفته منابع پلیس ، مردی که گمان می رود عامل تیراندازی باشد از محل متواری شد.
شهروند

به گفته منابع پلیس ، مردی که گمان می رود عامل تیراندازی باشد از محل متواری شد.

مشخص نیست که آیا نوجوان هدف را هدف گرفته است یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید