پلیس آستین در حال تحقیق درباره قتل در شمال شرقی آستین است


آستین (KXAN) – اداره پلیس آستین تحقیقات قتل صبح پنجشنبه در شمال شرقی آستین در جریان است.

صحنه در منطقه برکمن و ریگان هیل درایز. این در جنوب بزرگراه ۱۸۳ ایالات متحده و در شرق جاده کامرون واقع شده است.

EMS شهرستان آستین گفت که خدمه کمی قبل از ساعت ۲:۳۰ بامداد به دلیل شلیک گلوله به بلوک ۱۵۰۰ ریگان هیل درایو فراخوانده شدند.

ATCEMS گفت که یک بزرگسال با جراحات جدی به بیمارستان منتقل شد.

خدمه KXAN در حال حرکت به سمت سایت هستند.

انتظار می‌رود که پلیس اطلاعات جدیدی در مورد این حادثه و تحقیقات تا امروز صبح پنجشنبه ارائه کند.

این داستان با در دسترس قرار گرفتن جزئیات به روز می شود.