پروژه Roe در مقابل یک کارشناس فاش کرد وید به ماساچوست کمک می کند تا برای حکم دادگاه عالی روز جمعه آماده شود


پروژه Roe در مقابل کارشناس – سی بی اس بوستون – وید برای کمک به ماساچوست برای آماده شدن برای حکم دادگاه عالی روز جمعه فاش کرد

اخبار CBS را تماشا کنید


آنا میلر از WBZ-TV با دکتر صحبت کرد. کاترین سیموندز از موسسه MGH برای متخصصان بهداشت.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، پخش زنده و گزارش های اختصاصی دریافت کنید.