پروژه توسعه خط بنفش مترو لس آنجلس به دلیل آسیب دیدگی کارگران و نگرانی های ایمنی متوقف شد


کار در بخشی از توسعه مترو لس آنجلس پس از یک رشته صدمات کارگری و نگرانی‌های ایمنی که به گفته مقامات رسیدگی نشده است، متوقف شده است.

این تعطیلی بر بخشی از خط راه آهن که از بلوار ویلشر و ایستگاه رودئو درایو در بورلی هیلز می گذرد، تأثیر می گذارد.

مقامات مترو گفتند که آنها به پیمانکار در مورد شرایط ناایمن در محل هشدار داده اند، اما شرایط غیر استاندارد باقی مانده است.

این تعلیق از ۲۱ اکتبر آغاز شد و انتظار می رود تا ۷ نوامبر ادامه یابد.

لورن لیستر برای KTLA 5 در ۱ News در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ گزارش می دهد.