هزاران پرواز آخر هفته در ایالات متحده لغو شدند، از جمله چندین پرواز به MSP


منابول – آیا نیاز به گرفتن یک پرواز به زودی دارید؟ قبل از رفتن به فرودگاه حتما به آینده نگاه کنید.

بیش از ۴۰۰۰ پرواز از روز پنجشنبه در ایالات متحده لغو شده است. تنها در روز شنبه، ۳۴ پرواز در مینیاپولیس-سنت لغو و ۷۱ پرواز با تاخیر انجام شد. فرودگاه بین المللی پول

خطوط هوایی مقصر کمبود خلبان، آب و هوای بد و تعداد زیاد آمریکایی ها هستند.

به گفته کارشناسان، وضعیت فرودگاه ها ممکن است ظرف چند ماه بهبود یابد.