نان تست – نیویورک تایمز – اخبار


این دنیای امروز است. پس از آن، با ربات ما بهتر می شود.


از اینکه بخشی از آخر هفته را در تایمز سپری کردید متشکریم. – ملیسا

تصحیح: تیتر خبرنامه دیروز به طور کامل به نمایندگان ابیگیل اسپانبرگ و چیپ روی اشاره نداشت. آنها از لایحه ای در مجلس حمایت می کنند که تجارت سهام در کنگره را محدود می کند. و آنها قانونگذارانی نیستند که معاملات شرکتی تحت تأثیر را به کمیته های خود گزارش کنند.

لورن هارت، کلر موزس، ایان پراساد فیلبریک، تام رایت-پرسانته و اشلی وو در فیلم The Morning همبازی هستند. می توانید با تیم تماس بگیرید [email protected].

برای دریافت این خبرنامه در صندوق پستی خود اینجا ثبت نام کنید.