ناتالی سالتر عضو South Riding July


TFE مایل است به عضو جولای ناتالی سالتر از South Riding تبریک بگوید! در سال 2018 ، ناتالی به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او زیر وزن هدف خود بود ، اما وزن خود را در وقت اضافه و قرنطینه به دست آورد. ناتالی گفت که عکس هایش را دیده است و دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که زندگی می کند ، ادامه دهد. در پایان سال 2020 ، او 60 پوند وزن داشت …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید