مرد مسلح مظنون به سیلوروود تیراندازی کرد


مقامات می گویند یک مرد مسلح مظنون به آتش سوزی در سیلوروود روز جمعه که به ساختمان ها و شاخه ها سرایت کرد.

به گفته مقامات Cal Fire در سن برناردینو، آتش دو ساختمان را ویران کرده است و بسیاری دیگر هنوز در خطر هستند. حدود ۳۰ هکتار از برس نیز در حال سوختن است.

مظنون دستگیر شد. او نمی داند به چه چیزی مسلح شده است.