مرد الگین بر اثر برخورد رو به رو در خیابان پلانک جان خود را از دست داد – اخبار


یک مرد الگین در یک تصادف بامداد شنبه در یک جوخه شهرستان کین کشته شد.

به گفته کلانتر شهرستان کین، هاروی اس. باریوس، ۲۲ ساله، در حال رانندگی با فورد فیوژن خود به سمت شرق در جاده پلانک در نزدیکی جاده مارشال بود که از کنار یک وسیله نقلیه در یک منطقه ممنوعه رفت و آمد کرد.

به سرش ماشین زد. راننده آن خودرو زبریان تی. دوما، ۳۱ ساله، اهل سیکامور، به دلیل جراحات تهدید کننده زندگی در بیمارستان سنت جوزف در الجین تحت درمان است.

مرگ باریوس در سنت جوزف اعلام می شود. ژاکلین آلدوپ هردیا، مسافر ۲۱ ساله، دچار جراحات غیرقابل تهدید شد و به سنت جوزف منتقل شد.

به گفته کلانتری، مشخص نیست که آیا مواد مخدر یا مشروبات الکلی در این حادثه دخیل بوده است یا خیر.