مرد آزوسا بر اثر انفجار ترقه به شدت مجروح شد


یک مرد پس از انفجار آتش بازی دوشنبه شب در آزوسا در بیمارستان بستری شد.

مقامات گفتند که این مرد ساعت ۹ شب در محوطه ۱۸۰۰۰ در گلنلین درایو آتش بازی کرد.

وی از ناحیه صورت و بازوهای خود جراحات متعدد و همچنین سوختگی شدیدی دیده است. با این حال، جراحات وی تهدید کننده زندگی در نظر گرفته نشد.

امدادگران او را برای مداوا به بیمارستان منتقل کردند.

فیلم‌های گرفته شده از صحنه، مرد را نشان می‌دهد که از شدت درد در حین درمان در محل حادثه خم شده است.

بازرسان در دفتر کلانتر سن دیماس هنوز مطمئن نیستند که آیا این مرد به طور قانونی از آتش بازی استفاده می کرد یا خیر.

در Montebello، یک حادثه مشابه مردی پس از آتش بازی غیرقانونی کشته شد.