مارس بورلی اسلون عضو TFE South Riding


TFE مایل است به عضو مارس ما ، بورلی اسلون از South Riding تبریک بگوید. بورلی در سال 2014 از خدمات دولتی بازنشسته شد. او گفت که سلامتی و تناسب اندام اکنون شغل تمام وقت او است! کار او بسیار استرس زا بود و همیشه یافتن زمانی برای تناسب اندام دشوار بود. بورلی از کودکی به ورزش و تناسب اندام مشغول بوده است. دیابت در خانواده او اتفاق می افتد ، بنابراین او می دانست …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید