لیگ سافت بال با افتخار پذیرای همگان است – کارکده نیوز


هیوستون، تگزاس – لیگ سافت بال مونتروز بزرگترین سازمان ورزشی LGBTQ+ در هیوستون است. برای همه باز است که بیایند و توپ بازی کنند. اعضا می گویند لیگ ایجاد شده توسط انجمن بیش از ۳۰ تیم دارد و مکانی برای افراد و متحدان LGBTQ+ برای رقابت و معاشرت در یک فضای امن است. زیرا رویدادها و گردهمایی هایی بر روی الماس و فراتر از آن وجود دارد.

لیگ و حامیان آن تاکید زیادی بر جذب سرمایه دارند. رهبران می گویند MSLA هر ساله درصدی از درآمد سالانه خود را با تمرکز بر جامعه LGBTQ+ به خیریه های محلی اهدا می کند.