فرآیند رطوبت کمتر – کارکده نیوز


شیکاگو (CBS) هوای خشک روز پنجشنبه پشت جبهه سرد حرکت کرد.

آسمان در عصر پنجشنبه اکثرا صاف و در اواخر هفته ابری خواهد بود.

حداقل شب پنج شنبه ۶۲. حداکثر روز جمعه ۷۹ با هوای عمدتا آفتابی و رطوبت کمتر است.

3-day-lolla-Forecast-left.png

CBC 2

اگرچه دما در روزهای شنبه و یکشنبه تا اواسط دهه ۸۰ افزایش می یابد، اما ممکن است هر دو روز در کنار دریاچه خنک تر باشد. حداکثر شنبه ۸۴، یکشنبه ۸۷.

7 روز-پیش بینی با interaction-pm-7.png

CBC 2

احتمال بارندگی بعدی دوشنبه است.