عضو ماه اکتبر رنه لول


TFE مایل است به عضو ماه اکتبر ما ، رنه لول ، تبریک بگوید! او یکی از اعضای هر دو مکان است و در سال 2018 به TFE One Loudoun و سپس در 2019 در South Riding پیوست. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و نزدیک به 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته تمرین می کند ، بین ورزش ها متناوب و تمرینات وزنه ای را برای قدرت می افزاید. رنی گفت دوست دارد در TFE تمرین کند …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید