صدها نفر در خارج از اسکاتوس برای دومین روز از اعتراضات روئه تجمع کردند


صدها فعال روز شنبه، یک روز پس از اخراج بنای یادبود پس از دهه ها توسط دادگاه، در مقابل دادگاه عالی آمریکا در واشنگتن دی سی تجمع کردند. روبروی یک دره تصمیم گیری

تظاهرکنندگان اکثراً طرفدار سقط جنین بودند و تابلوهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود “تن من انتخاب من است”، “من از سقط خود پشیمان نیستم”، “سقط جنین جان انسان ها را نجات می دهد” و بسیاری دیگر.

دیوان عالی هر دو را لغو کرد سرخ کردن و والدین در مقابل کیسی در بیانیه ۵-۴ روز جمعه، یک پیروزی تاریخی برای جنبش احیای زندگی. دادگاه حکم داد که قانون اساسی حق سقط جنین را شامل نمی شود و کنترل را به هر ایالت بازگرداند.

اخبار Breitbart را دنبال کنید تا در مورد عواقب تصمیم SCOTUS بیشتر بدانید.