صحنه پر جنب و جوش پس از تیراندازی به افسر در لانگ بیچ


به گفته اداره پلیس لانگ بیچ، یک افسر در تیراندازی لانگ بیچ نقش داشته است.

این اتفاق حدود ساعت ۱۲:۲۹ بامداد روز شنبه در نزدیکی سال ۱۵۵۰ توسط مارتین لوتر کینگ جونیور رخ داد. ایکس.

پلیس گفت: صحنه همچنان در حال حرکت است. از منطقه اجتناب کنید.

(این یک داستان در حال تکامل است. برای به روز رسانی دوباره بررسی کنید.)