شکست گسترده Verizon در شمال شرق نگران کننده است


شکست بزرگ Verizon مشتریان را از نیویورک تا بالتیمور صبح پنجشنبه تعطیل کرد.

به گزارش وب‌سایت Outage Report، افزایش قطعی‌های گزارش تماس از نیمه‌شب آغاز شد و تا ساعت ۱۸ افزایش یافت.

به گفته سخنگوی این شرکت، کوین کینگ، مهندسان Verizon یک “مشکل نرم افزاری” را در پشت خرابی های Fios و نقص های بی سیم شناسایی کردند و تا ساعت ۶:۳۰ صبح این مشکل را برطرف کردند، اگرچه چندین مشتری به رسانه ها شکایت کرده اند. آنها هنوز کار نمی کنند. بعد از آن زمان

کینگ گفت: ما به نظارت بر وضعیت ادامه خواهیم داد.