سو بورسکی از Reh -Fit در مورد آینده آمادگی جسمانی – آمادگی پزشکی


داستان جلد شماره ماه سپتامبر مجله Club Solutions را بررسی کنید! سو بورسکی از مرکز تأییدیه MFA ، مرکز Reh-Fit در مانیتوبا ، کانادا ، و سفر 40 ساله خود از طریق آمادگی جسمانی.

توجه: مرکز Reh-Fit اولین کانادایی بود که توسط وزارت امور خارجه مجوز گرفت و در سالهای 2012 و 2020 جایزه نصب سال با گواهینامه MFA را دریافت کرد!

برای خواندن مقاله اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید