رژه محل تولد Elk Grove به Oktoberfest در Rotary Green منتهی می شود – AKHBAR


آخر هفته Oktoberfest جشنواره Elk Grove که از جمعه آغاز شد، روز شنبه با رژه مسقط ادامه یافت.

جشن در اوایل بعد از ظهر با رژه در خیابان الک گرو آغاز شد. ساکنان می‌توانند این رالی را در روتاری گرین تماشا کنند، جایی که غذای آلمانی، موسیقی زنده، بازی‌ها و انواع آبجو و نوشیدنی در انتظار شماست.

موضوع رژه مسقط امسال “جشنواره پاییز تا اکتبر” بود.