رژه غرب هند پس از دو سال وقفه به دلیل کووید، بازگشت


در حالی که برخی از حاضران افزایش حضور پلیس را توهین به سنت جشنواره آشوبگرانه می دانستند، برخی دیگر از آن استقبال کردند.

دیوید اکلستون، ۴۹ ساله، از جرسی سیتی، نیوجرسی، گفت: «این یک صحنه متفاوت است، بیش از یک صحنه پلیس. “اما ما به آنها نیاز داریم.”

تعدادی از تماشاگران نمایش اظهار داشتند که جمعیت امسال کمتر به نظر می رسد. اما جاناتان میراندا، ۳۱ ساله، از سنترال ایسلیپ، نیویورک، در حال تفریح ​​بود. دست دادن شهردار اریک آدامز همچنین فرماندار کتی هوچولهر دو یک امتیاز به نظر می رسید.

آقای میراندا گفت: “من اهل ترینیداد هستم، بنابراین دوست دارم به اینجا بیایم و به موسیقی گوش کنم، غذا را بو کنم و مردم را ببینم.” انجام این کار در روز کارگر خوب است.