روش زیر آسمان ابری، میانگین دما در روز دوشنبه – خبرگزاری کرکادا


مینیاپولیس – در روز دوشنبه، افزایش دما تا متوسط، آسمان صاف و رطوبت کم شروع هفته کاری را با شادی آغاز می کند.

اکثر ایالت ها به سمت دهه ۸۰ پایین خواهند رفت، از جمله شهرهای جمینی ۸۳. در اواخر بعد از ظهر، برخی از آنها می توانند عمدتاً در شمال مترو، مانند غرب ویسکانسین، سمپاشی کنند.

fbd394989a421c3bc61e2ab7ac35e108.jpg:

CBS:

طوفان روز سه شنبه احتمالاً در اوایل این مدت بارندگی و رعد و برق خواهد داشت.

هوا در روز چهارشنبه دوباره افزایش می یابد و شهرهای دوقلو دمای ۹۰ درجه خواهند داشت.

احتمال وقوع طوفان جدید در روز پنجشنبه وجود دارد.

در حال حاضر هوا خشک است و دما نزدیک به میانگین است.