رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن هک کنید – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در برنامه امروز دکتر اندرو هوبرمن عصب شناس نابغه استنفورد حضور دارد. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت صحبت کردیم ، و بله – حتی این فرد باهوش سعی می کند تعادل بین کار ، عشق و زندگی را پیدا کند. دکتر هوبرمن کار شگفت انگیزی را انجام می دهد که ایده های پیچیده را به زبان هر مرد توضیح می دهد. او مهمانی است که باید بارها و بارها او را دریافت کنم تا درباره ما انسان ها و پاسخ های ما صحبت کند. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید