خطرات پنهان: چرا دولت همیشه نمی تواند در مورد محصولات بالقوه خطرناک به شما هشدار دهد؟


خطرات پنهان: چرا دولت همیشه نمی تواند در مورد محصولات بالقوه خطرناک به شما هشدار دهد – CBS News

اخبار CBS را ببینید


آشر قریشی، خبرنگار مصرف کننده توضیح می دهد که چرا دولت قبل از هشدار به مردم مبنی بر اینکه محصولی در بازار می تواند به آنها آسیب برساند، با موانع بزرگی روبرو می شود.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

هشدارهای مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.