خرس درب ورودی را به درخواست صاحب خانه در نیوجرسی – ALMART می بندد


ورنون، نیوجرسی (CBSNewYork) – زنی در ورنون با خرسی روبرو می شود که برای باور کردنش باید دید.

سوزان کهو می‌گوید دوشنبه شب ویدیویی از خرسی که «آقای دربان» می‌نامد گرفته است. او می گوید خرس یاد گرفت درب ورودی خانه اش را ببندد.

در این ویدیو کههو از خرس می پرسد: لطفا در را ببندید.

مطمئناً، خرس دستگیره در را در دهان خود می گیرد و شروع به بستن در می کند، اما در ابتدا نه. پس از چندین درخواست دیگر، خرس کار را کامل می کند.