خدمه در یک موج گرما در Interstate 5 در نزدیکی Castaic می جنگند


خدمه بعد از ظهر چهارشنبه در حال مبارزه با آتش سوزی در نزدیکی Castaic بودند.

آتش سوزی خط حوالی ظهر در محوطه شهرستان در امتداد بین ایالتی ۵ در شمال جاده لیک هیوز گزارش شده است. جنگل ملی آنجلس.

هیچ سازه ای در خطر نیست.

حدود ۶۰ هکتار در آتش سوخت. ویدئوی هوایی Sky5 هلیکوپترهای اداره آتش نشانی لس آنجلس را نشان می دهد که آب و مواد بازدارنده شعله را روی آتش می ریزند.

دود سیاه و سیاه از شعله های آتش بلند شد که چندین کیلومتر در این منطقه امتداد داشت. در حالی که آتش نشانان در تلاش برای اطفای حریق بودند، تردد در بزرگراه ۵ نیز تا چندین کیلومتر کاهش یافت.

آتش‌سوزی‌های جنگلی با موج گرمای بی‌سابقه‌ای که سراسر سرزمین اصلی جنوبی را درنوردید شروع شد.

برای به روز رسانی در مورد این داستان در حال تحول دوباره بررسی کنید.