حمله کوسه ها به نجات غریق در حین تمرین در ساحل اسمیتز پوینت


به گفته مقامات، یک نجات غریق در ساحل پوینت اسمیت، جزیره آتش، صبح روز یکشنبه توسط یک کوسه گزیده شد.

زک گالو، کهنه سرباز ده ساله، حوالی ساعت ۱۰:۱۵ صبح در حال بازی با قربانی در آب بود که مورد حمله یک کوسه تقریباً ۵ فوتی قرار گرفت و از ناحیه سینه و دست مجروح شد. استیو بلون، مدیر اجرایی شهرستان سافولک، گفت که کارکنان پزشکی به لطف کمپین آموزشی به سرعت پاسخ دادند زیرا کارکنان از قبل در حالت آماده باش بودند.

ورون گفت: “اگر قرار است با یک کوسه روبرو شوید، این احتمالا بهترین موقعیتی است که می توانید به دست آورید.”

گالو پس از درخواست کمک اولیه توانست از آب خارج شود. او برای ادامه درمان به بیمارستان ساوت ساید منتقل شد. ورون گفت که قربانی چند ساعت پس از تصادف بهبودی خوبی پیدا کرد.