تحقیقات لنکستر شلیک مرگبار


روز شنبه، بازرسان پلیس لس آنجلس در حال بررسی یک تیراندازی مرگبار در لنکستر بودند و به دنبال مظنونی بودند که هنوز متواری است.

تیراندازی لنکستر 1.png
سوراخ های گلوله در شیشه سمت راننده وانت سفید مقتول در نزدیکی تقاطع خیابان بیستم غربی و بلوار لنکستر دیده می شود.

به گفته معاون LASD، گریس مدرانو، این حادثه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح در نزدیکی تقاطع خیابان ۲۰ غربی و بلوار لنکستر رخ داده است.

مدرانو گفت که مقتول در بیمارستان بستری شد و بعداً فوت کرد و مدیریت در حال حاضر انگیزه یا توضیحی برای متهم تیراندازی ندارد.

نام مقتول تا اطلاع خانواده اش مخفی شده است.