تحقیقات درباره قتل پس از پیدا شدن جسد مردی در سن پدرو در جریان است


تحقیقات درباره قتل پس از پیدا شدن جسد مردی در اوایل صبح دوشنبه در سن پدرو در جریان است.

مالدونادو افسر پلیس لس آنجلس به KTLA گفت که این حادثه در ساعت ۶:۵۵ صبح در بلوک ۴۰۰ وستمونت درایو گزارش شد.

مردی ۴۰ ساله بیهوش پیدا شد و نفس نمی کشید. به گفته مالدونادو، ظاهرا او ضربه شدیدی خورده است.

این حادثه به عنوان یک قتل تلقی می شود، اما مقامات جزئیات بیشتری را فاش نکرده اند.