بقایای اسکلت انسان در لیبرتیویل کشف شده است


به گفته پلیس، بقایای اسکلت انسانی صبح روز شنبه در حومه شمالی لیبرتویل کشف شد.

این کشف در حدود ساعت ۸:۱۵ صبح به پلیس لیبرتیویل گزارش شد. مقامات گفتند که افسران به بلوک ۱۸۰۰ جاده هالیستر پاسخ دادند و “تأیید کردند که بقایای آن انسان است.”

پلیس گفت که واحد K9 اداره کلانتری لیک کانتی، افسران را به سایر بقایای اسکلت یافت شده در یک منطقه جنگلی مجاور هدایت کرد. این منطقه در مجاورت رودخانه Des Plaines قرار دارد.

پلیس لیبرتیویل و اداره پزشکی قانونی لیک کانتی در حال بررسی مرگ هستند.