بریتانیا آبله میمون را به عنوان یک بیماری شناخته شده تعریف می کند


لندن: آژانس سلامت و ایمنی بریتانیا اعلام کرد که آبله میمون یک بیماری مسری شناخته شده از چهارشنبه ۸ ژوئن بوده است، به این معنی که پزشکان در بریتانیا باید در صورت مشکوک شدن به این ویروس به مقامات محلی هشدار دهند.

وندی شپرد، مدیر آبله میمون در UKHSA در بیانیه ای گفت: “تشخیص و گزارش سریع کلید توقف انتقال ویروس و محدود کردن گسترش آبله میمون است.”

این قانون جدید از ما و شرکای بهداشتی ما در شناسایی، درمان و کنترل سریع بیماری حمایت می‌کند.»