برخورد راننده با زن ۶۶ ساله در دولوث


دولوث، دقیقه زن ۶۶ ساله ای که صبح چهارشنبه در شهر دولوث توسط راننده اش زیر گرفت، برای جان خود می جنگد.

پلیس می گوید مقتول در حدود ساعت ۱۰:۱۵ صبح در نزدیکی خیابان پنجم غربی و خیابان ۲۳ توسط یک کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۷ مورد اصابت قرار گرفت.

وضعیت وی در بیمارستانی در این منطقه وخیم است. پلیس گفت: خودروی مظنون شناسایی و راننده نیز غیرقابل نگهداری شناسایی شد.