برای نجات آمازون، گروه های بومی خواستار بخشش بدهی هستند


در حالی که آمازون جمعیت کمی دارد، ارزش اقتصادی زیادی دارد، به ویژه استخراج نفت در اکوادور و کلمبیا، و استخراج غیررسمی طلا در برزیل، پرو و ​​بولیوی.

Tontiac Catan، معاون هماهنگ کننده COICA، که اهل اکوادور است، گفت: «این بدهی‌های به دست آمده (حاکمیت) است که قرار است با منابع موجود در مناطق بومی آمازون، مانند نفت، معدن و غیره بازپرداخت شود.

در میان کشورهای آمازون، برزیل، اکوادور و کلمبیا با بدهی های عمومی کلان سنگینی می کنند.

هدف این گزارش رام کردن چیزی است که آن را به عنوان یک “چرخه معیوب” توصیف می کند که در آن کشورهای آمازون به منابع بیشتری برای پوشش بدهی خود نیاز دارند، نیازی (آنها) به تقویت و فشار بیشتر بر زنجیره تامین استخراجی کشورهایشان. طبیعی منابع و در نتیجه با خطرات آب و هوایی بیشتری مواجه می شوند.»