برای روزهای گرم و چسبناک پیش رو آماده شوید – کارکده نیوز


انتظار می‌رود که دما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به پایین‌ترین سطح خود در دهه ۱۹۹۰ کاهش یابد و مقامات از نیویورکی‌ها می‌خواهند برای جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی برق را حفظ کنند.

خدمه Con Edison خود را برای قطع برق به دلیل گرمای بیش از حد آماده می کنند، اگرچه رعد و برق شدید پراکنده همراه با بادهای مخرب بعد از ظهر سه شنبه می تواند باعث آسیب بیشتر به سیستم شود.

رعد و برق بعد از ظهر سه‌شنبه گرما را از بین نمی‌برد، اگرچه باید تا پنجشنبه، به اواسط دهه ۱۹۸۰، کمی خنک شود.